DSpace
Portal do Conhecimento
  Português | Inglês

Portal do Conhecimento >
Repositórios Científicos >
ISCJS – Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais >
ISCJS - Relações Internacionais & Diplomacia >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10961/3276

Title: Comunidade dos países de lingua oficial portuguesa (CPLP): comunidade “lusófona” ou ficticia?
Authors: Varela, Odair Bartolomeu Barros Lopes
Costa, Suzano Ferreira
Issue date: 2009
Abstract: O presente capítulo visa, con recurso ao universo teórico e ao referencial metodolóxico da ciencia política e das relacións internacionais, analizar a evolución histórica da CPLP, as rupturas, mudanzas e (des) continuidades verificadas na acción externa e diplomática da organización na súa relación coa organización política do mundo, o seu argumentario político de referencia, o discurso lexitimador(1) (Maltez, 1996: 153; Sarmento, 2008: 251; Costa, 2009: 9) e a retórica discursiva que preside a constitución dunha comunidade política ‘lusófona’ asentada en solidariedades horizontais (Moreira, 2001: 15). Percibida polas elites políticas como unha oportunidade histórica sen precedentes (Cabral, 1994: 2;) emerxe analiticamente como unha fonte explicativa da crecente complexidade do fenómeno político no espazo lusófono, e modelo institucional capaz de potenciar e descentralizar o diálogo intercontinental (Gama, 1996: 7) entre os países que teñen a lingua portuguesa como vehículo privilexiado de comuni- cación, e mecanismo formatador dun “modo portugués de estar no mundo”(3)(Moreira, 1956; Castelo, 1998: 13 e 101).
URI: http://hdl.handle.net/10961/3276
Appears in Collections:ISCJS - Relações Internacionais & Diplomacia

Files in This Item:

File Description SizeFormat
te19_023_oidarsuzano.pdf798,33 kBAdobe PDFView/Open
Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

NOSI Universidade do Minho  

Portal do Conhecimento  - Feedback - portaldoconhecimento@mesci.gov.cv - Tel. +238 - 2610232

Facebook